Gecertificeerd:
DEKRA
Aangesloten bij:
LCR
Geregistreerd:
GELE KOORTS CENTRUM
Voor algemene vragen kunt u bellen:
085 9020303
  • Home
  • vaccinaties en medicatie
  • rabiësinformatie

Rabies

Algemene rabiës informatie: 

Rabiës is dodelijk voor mensen. Onbehandeld leidt het tot de dood.  U moet dus direct handelen na contact met een verdacht dier. Hoe eerder u handelt des te groter de kans op overleven. 

In het geval van contact met een verdacht dier (honden, vossen, wolven, jakhalzen, apen, vleermuizen, wasberen, stinkdieren en katten), is het belangrijk de wond zorgvuldig te wassen met water en zeep. Het is belangrijk de wond minimaal 5 minuten te wassen. Daarna de wond desinfecteren met jodium-tinctuur. Neem daarna meteen contact op met het spoednummer van uw (reis-ziektekostenverzekering), zeg dat het om een bijt of krab accident gaat en u wordt meteen doorverbonden met een arts die u kan vertellen wat u moet doen. Dit telefoonnummer dient u bij zich te hebben en is 24 uur per dag bereikbaar. 

Rabiës (hondsdolheidsvaccinatie voor reizigers)

Steeds meer reizigers laten zich voor een reis vaccineren tegen rabiës. Hiermee bouwt u bescherming op tegen het virus. Het blijft belangrijk om na een beet zorgvuldig te handelen. Lees de informatie hieronder goed door, mocht u nog vragen hebben dan wordt er op het spreekuur uitvoerig op in gegaan zodat u weet wat u moet doen bij een accident. 


De rabiësvaccinatie bestaat uit een serie van 4 vaccinaties, op dag 0 krijgt u 2 vaccinaties, één links en de ander rechts op de bovenarm. Dit herhalen we na 1 tot 4 weken met nogmaals 2 vaccinaties één op de linker en de ander op de rechter bovenarm. Zonlicht op de vaccinatieplekjes geeft wat ongemak, dus houdt de pleister er goed op als u in de zon loopt of bedek het met uw mouw. Het is belangrijk dat u een eerste afspraak maakt, dit kunt u doen door te bellen naar een van onze vestigingen: 085 902 03 03. Afspraak 2 maken we als u op het spreekuur bent tijdens de eerste vaccinaties.

Preventief vaccineren.
In het verleden was het vaccineren tegen rabiës iets wat uitsluitend intramusculair gebeurde. De serie bestond heel lang uit een serie van 3 vaccinaties. Op 4 juni 2018 is het protocol door de WHO herzien en door het LCR aangepast. Nu geeft men een serie van 4 vaccinaties, in twee sessies. Het rabiësvaccin wordt in ons centrum intracutaan toegediend (Two Site intradermal). Dit is een methode die voor dit vaccin in Nederland niet geregistreerd is, maar wereldwijd wordt toegepast en goedgekeurd is door de W.H.O. (World Health Organization). We hebben in onze organisatie zeer veel ervaring met deze methodiek. Na een serie van 4 vaccinaties heeft u een levenslang immunologisch geheugen tegen het rabiësvirus (zie bescherming). U kunt in overleg natuurlijk ook intramusculair gevaccineerd worden. 

Bescherming

Rabiësvaccinaties geven, bij zorgvuldige toediening en een goede serie, een levenslang immunologisch geheugen zodat daarmee de noodzaak tot het geven van MARIG (Human Anti-Rabiës Immunoglobulin) komt te vervallen. Humaan rabiës serum is in veel landen niet te krijgen.  U moet dan bij een accident met honden, apen, vleermuizen of katten nog wel altijd 2 herhaalvaccinaties halen. De eerste zo spoedig mogelijk na het bijt/krab accident, de tweede 3 dagen later. Herhaalvaccinaties zijn in de meeste landen prima te krijgen en ook veilig. 

We spuiten het rabiësvaccin in de bovenarm op de punt van de musculus Deltoïdus. Deze vaccinatieplekjes graag uit de zon houden. Indien u in de zon gaat zitten, of onder de zonnebank gaat, is het belangrijk dit plekje even te bedekken. Hiermee voorkomt u roodheid en jeuk.

Medicijnen:
Sommige medicijnen kunnen een negatief effect hebben op de aanmaak van antistoffen. Geef duidelijk aan als u medicijnen slikt of nog moet gaan slikken in de periode dat u de rabiësvaccinaties krijgt. 

Wat te doen als u niet gevaccineerd bent tegen rabiës na een beet in de tropen?

Neem meteen contact op met het noodnummer van uw ziektekosten/reisverzekering.

Na contact met een verdacht dier meteen de wond wassen met zeep. Het liefst 5 minuten of langer. Daarna jodium of ander ontsmetting toepassen. Het is van belang zo spoedig mogelijk te starten met vaccineren. Het liefst binnen 12 tot 24 uur starten met "human anti rabies immunoglobulin (MARIG)". MARIG is lastig te verkrijgen in veel landen. Ook de kwaliteit staat soms ter discussie. De verdere behandeling zal bestaan uit minimaal 4 vaccinaties met het rabiës vaccin. Normaal gesproken vinden deze vaccinaties plaats op dag 0, 3, 7, 14 of 28. Sommige landen hanteren een ander schema.  Een ambassade of consulaat weet altijd waar het vaccin op voorraad is. 

Wat te doen als u wel gevaccineerd bent tegen rabiës?
Indien u van te voren gevaccineerd bent tegen rabiës heeft u geen "human anti rabies immunoglobulin (MARIG)" meer nodig. Binnen 3 dagen tot een week, het liefst zo snel mogelijk, haalt u twee herhalingsvaccinaties (actief rabiësvaccin 1 ml). Normaal gesproken gebeurt dit op dag 0 en dag 3. Belangrijk is ook de plek op uw lichaam waar u bent gebeten en de ernst van de beet. Bij een beet in de voet heeft u in principe meer tijd dan bij een beet in het gezicht. Neem in alle gevallen uw inentingsboekje mee zodat men kan zien tegen welke ziektes u bent ingeënt. Laat inentingen die u ter plekke krijgt, registreren in uw vaccinatieboekje.

Rabiës informatie voor personen die beroepsmatig risico lopen op blootstelling aan rabies 

  • Dierenartsen, vleermuizenonderzoekers/vangers, laboratoriummedewerkers
    Het wordt aanbevolen om 4 weken na de vaccinaties een titer controle te doen. Dit is een bloedtest om de mate van bescherming te bepalen. Officieel wordt geadviseerd om elk half jaar een titercontrole te doen en op basis van de titerwaarde moet u eventueel een revaccinatie krijgen. Daarnaast is het verstandig om 12 maanden na de basisserie een revaccinatie te halen en 4 weken nadien nogmaals een titer controle doen. Deze revaccinatie geeft vaak een langdurige bescherming van minstens 5 jaar. Ook na deze revaccinatie moet u halfjaarlijks een titercontrole doen. Op basis van de halfjaarlijkse titercontrole krijgt u indien nodig weer een revaccinatie. Er zijn verschillende soorten antistoftesten in Nederland, elk met een verschillende interpretatie. Laat u hierover goed voorlichten door deskundigen.

Op www.vleermuis.net vindt u alles over vleermuizen en het vangen en opvangen van vleermuizen in Nederland.


Herinentingen
Voor de "gewone reiziger" is hervaccinatie in principe niet geïndiceerd. U heeft door de vaccinaties een levenslang geheugen tegen het rabiësvirus wat door hervaccinatie geactiveerd wordt. Dat is ook de reden dat u na contact met een verdacht dier moet bijvaccineren zodat u het geheugen activeert.   

Revaccinatie (boostervaccinatie) blijft alleen nodig voor bijzondere groepen of bijzondere omstandigheden, zoals dierenartsen, biologen en vleermuizenonderzoekers of bij een nieuwe reis die u gaat maken naar zeer afgelegen gebieden. Indien de omstandigheden zodanig van aard zijn dat niet binnen 24 uur gestart kan worden met een behandeling is boostervaccinatie dus wel aan te raden, bijvoorbeeld voor fietsers in de tropen, of indien je zeer ver weg zit van goed medische voorzieningen (op afgelegen plekken verblijft).Risicogebieden
Gebieden met een hoog risico op rabiës zijn:

- Afrika (behalve Mauritius en de Seychellen).
- Azië (vanaf Turkije, behalve Bahrein, Koeweit, Maladiven, Taiwan, Hongkon, Singapore, Japan en Papua Nieuw Guinea).
- Zuid- en Midden-Amerika (behalve Uruguay).
- Caraïbisch gebied (alleen Haïti, de Dominicaanse Republiek en Cuba).

test bottom parallax
Vaccinatiecentrum Nijmegen

Nina Simonestraat 24
6541 EA Nijmegen
Tel.: 085 - 902 03 03

Alleen voor spoedgevallen en medisch overleg: 06 - 50 24 74 66

Vaccinatiecentrum Wageningen

Plantage 8
6708 WJ Wageningen
Tel.: 085 - 9020303

Alleen voor spoedgevallen en medisch overleg: 06 - 50 24 74 66

Vaccinatiecentrum Den Bosch

Emmaplein 21 (i.d. Leonardus),
5211 VZ 's-Hertogenbosch
Tel.: 085 - 902 03 03

Alléén voor spoedgevallen en medisch overleg: 06 - 50 24 74 66

Vaccinatiecentrum Utrecht

Herculesplein 379
3584 AA Utrecht
Tel.: 085 - 902 03 03

Alleen voor spoedgevallen en medisch overleg: 06 - 50 24 74 66