Aangesloten bij:
LCR
Geregistreerd:
GELE KOORTS CENTRUM
Voor algemene vragen kunt u bellen:
085 9020303
  • Home
  • vaccinaties en medicatie
  • rabiësinformatie

Rabies

Algemene Rabiës informatie: 

Rabiës is dodelijk voor mensen. Onbehandeld leidt het tot de dood.  U moet dus direct handelen na contact met een verdacht dier. Hoe eerder u handelt des te groter de kans op overleven. 

In het geval van contact met een verdacht dier (honden, vossen, wolven, jakhalzen, apen, vleermuizen, wasberen, stinkdieren en katten), is het belangrijk de wond zorgvuldig te wassen met water en zeep. Het is belangrijk de wond minimaal 5 minuten te wassen. Daarna de wond desinfecteren met jodium-tinctuur. Neem daarna meteen contact op met het spoednummer van uw (reis-ziektekostenverzekering) Zeg dat het om een bijt of krab accident gaat en u wordt meteen doorverbonden met een arts die u kan vertellen wat u moet doen. Dit telefoonnummer dient u bij zich te hebben en is 24 uur per dag bereikbaar. 

Rabiës (hondsdolheidsvaccinatie voor reizigers)

Steeds meer reizigers laten zich voor een reis vaccineren tegen Rabiës. Hiermee bouwt u bescherming op tegen dit virus. Het blijft belangrijk om na een beet zorgvuldig te handelen. Lees de informatie hieronder goed door. Mocht u nog vragen hebben, dan wordt er op het spreekuur uitvoerig op in gegaan zodat u weet wat u moet doen bij een bijt accident. 


De rabiësvaccinatie bestaat uit een serie van 3 vaccinaties, namelijk op dag 0, op dag 7 en op dag 21. Dit schema kan worden aangepast. Het is belangrijk dat u een eerste afspraak maakt . Dit kunt u doen door te bellen naar een van onze vestigingen. 085 902 03 03.  Afspraak 2 en 3 maken we als u op het spreekuur bent tijdens de eerste vaccinaties.

Preventief vaccineren.
Het rabiësvaccin wordt intracutaan toegediend, hierdoor is het goedkoper. Dit is een methode die voor dit vaccin in Nederland niet geregistreerd is, maar wereldwijd wordt toegepast en goedgekeurd is door de W.H.O. in Geneve. We hebben al 40 jaar ervaring met deze methodiek. Na een serie van 3 vaccinaties heeft u een levenslang immunologisch geheugen tegen het Rabiësvirus. (zie bescherming)

Bescherming

Rabiësvaccinaties geven bij zorgvuldige toediening en een goede serie een levenslang immunologisch geheugen zodat daarmee de noodzaak tot het geven van MARIG (Human Anti-Rabiës Immunoglobulin) komt te vervallen. Humaan Rabiës serum is in veel landen niet te krijgen.  U moet dan bij een bijtcontact met honden, apen, vleermuizen of katten nog wel altijd 2 herhaalvaccinaties halen. De eerste zo spoedig mogelijk na het bijt/krab accident, de tweede 3 dagen later. Herhaalvaccinaties zijn in de meeste landen prima te krijgen en ook veilig. 

We spuiten het rabiësvaccin in de rechterbovenarm op de punt van de musculus Deltoïdus. Deze plek mag na de vaccinatie 24 uur geen contact hebben met direct zonlicht. Indien u in de zon gaat zitten, of onder de zonnebank gaat, is het belangrijk dit plekje even te bedekken. Hiermee voorkomt u roodheid en jeuk.

Malaria
Tijdens de intracutane rabiësvaccinatie mag u bepaalde malariapillen niet slikken. Het gaat om Chloroquine (=nivaquine) en om Mefloquine (=lariam). Deze anti-malariamiddelen kunnen een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van antistoffen voor Rabiës. Voor Chloroquine is dit wetenschappelijk aangetoond. Voor Lariam is dit niet zeker maar indien mogelijk wordt hier natuurlijk rekening mee gehouden. Een testdosis Lariam dient te worden uitgesteld tot een week na de 3e rabiësvaccinatie. Indien u malariamedicijnen gaat testen, helpen wij u graag met het maken van een optimale planning. Mocht u twijfelen neem dan altijd even contact met ons op.

Wat te doen als u niet gevaccineerd bent tegen rabiës na een beet in de tropen?

Neem meteen contact op met het noodnummer van uw ziektekosten/reisverzekering.

Na contact met een verdacht dier meteen de wond wassen met zeep. Het liefst 5 minuten of langer. Daarna jodium of ander ontsmetting toepassen. Het is van belang zo spoedig mogelijk te starten met vaccineren. Het liefst binnen 12 tot 24 uur starten met "human anti rabies immunoglobulin (MARIG)". MARIG is lastig te verkrijgen in veel landen. Ook de kwaliteit staat soms ter discussie. De verdere behandeling zal bestaan uit minimaal 5 vaccinaties met het rabiës vaccin. Normaal gesproken vinden deze vaccinaties plaats op dag 0, 3, 7, 14 en 28. Sommige landen hanteren een ander schema. Soms krijgt u maar 4 vaccinaties. Een ambassade of consulaat weet altijd waar het vaccin op voorraad is. 

Wat te doen als u wel gevaccineerd bent tegen rabiës?
Indien u van te voren gevaccineerd bent tegen rabiës heeft u geen "human anti rabies immunoglobulin (MARIG)" meer nodig. Binnen 3 dagen tot een week, het liefst zo snel mogelijk, haalt u twee herhalingsvaccinaties (actief Rabiësvaccin 1 ml). Normaal gesproken gebeurt dit op dag 0 en dag 3. Belangrijk is ook de plek op uw lichaam waar u bent gebeten en de ernst van de beet. Bij een beet in de voet heeft u in principe meer tijd dan bij een beet in het gezicht. Neem in alle gevallen uw inentingsboekje mee zodat men kan zien tegen welke ziektes u bent ingeënt. Laat inentingen die u ter plekke krijgt, registreren in uw vaccinatieboekje.

Rabiës informatie voor personen die beroepsmatig risico lopen op blootstelling aan rabies 

  • Dierenartsen, vleermuizenonderzoekers/vangers, laboratoriummedewerkers
    Het wordt aanbevolen om 4 weken na de basisserie van 3 vaccinaties een titer controle te doen. Dit is een bloedtest om de mate van bescherming te bepalen. Officieel wordt geadviseerd om elk half jaar een titercontrole te doen en op basis van de titerwaarde moet u eventueel een revaccinatie krijgen. Daarnaast is het verstandig om 12 maanden na de basisserie een revaccinatie te halen en 4 weken nadien nogmaals een titer controle doen. Deze revaccinatie geeft vaak een langdurige bescherming van minstens 5 jaar. Ook na deze revaccinatie moet u halfjaarlijks een titercontrole doen. Op basis van de halfjaarlijkse titercontrole krijgt u indien nodig weer een revaccinatie. Er zijn verschillende soorten antistoftesten in Nederland, elk met een verschillende interpretatie. Laat u hierover goed voorlichten door deskundigen.

Op www.vleermuis.net vindt u alles over vleermuizen en het vangen en opvangen van vleermuizen in Nederland.


Herinentingen
Voor de "gewone reiziger" is hervaccinatie in principe niet geïndiceerd, omdat na blootstelling de behandeling door middel van minimaal 2 vaccinaties altijd noodzakelijk blijft. De noodzaak tot serumbehandeling vervalt voor de rest van uw leven indien u ooit een serie van minimaal 3 rabiësvaccinaties heeft gehad. Bij boostering koop je in principe meer tijd.

Revaccinatie (boostervaccinatie) blijft alleen nodig voor bijzondere groepen of bijzondere omstandigheden, zoals dierenartsen, biologen en vleermuizenonderzoekers of bij intensief contact met huis of zoogdieren. Indien de omstandigheden zodanig van aard zijn dat niet binnen 24 uur gestart kan worden met een behandeling is boostervaccinatie wel aan te raden, bijvoorbeeld voor fietsers in de tropen.


Basisimmunisatie
Dag 0-7-21 tot 28
Bescherming 2 jaar
Dag 0-7-21 tot 28 en een revaccinatie in maand 12
Bescherming: 5 jaar

Risicogebieden
Gebieden met een hoog risico op rabiës zijn:

- Afrika (behalve Mauritius en de Seychellen).
- Azië (vanaf Turkije, behalve Bahrein, Koeweit, Maladiven, Taiwan, Hongkon, Singapore, Japan en Papua Nieuw Guinea).
- Zuid- en Midden-Amerika (behalve Uruguay).
- Caraïbisch gebied (alleen Haïti, de Dominicaanse Republiek en Cuba).

test bottom parallax
Vaccinatiecentrum Nijmegen

Nina Simonestraat 24
6541 EA Nijmegen
Tel.: 085 - 902 03 03

Alleen voor spoedgevallen en medisch overleg: 06 - 50 24 74 66

Vaccinatiecentrum Wageningen

Plantage 8
6708 WJ Wageningen
Tel.: 085 - 9020303

Alleen voor spoedgevallen en medisch overleg: 06 - 50 24 74 66

Vaccinatiecentrum Den Bosch

Vughterstraat 166
5211 GN DEN BOSCH
Tel.: 085 - 902 03 03

Alléén voor spoedgevallen en medisch overleg: 06 - 50 24 74 66

Vaccinatiecentrum Utrecht

Oudegracht 251
3511 NM Utrecht
Tel.: 085 - 902 03 03

Alleen voor spoedgevallen en medisch overleg: 06 - 50 24 74 66